Fotografering,  Hus och trädgård

Bygga en fotostudio på tomten i ett Attefallshus

För att a min hobby till högre nivå har jag planerat att bygga ett Attefallshus på tomten och ha som en kontor och fotostudio. Därför har jag kikat närmre på attefallshus regler.

Här är några steg och överväganden att tänka på:

 1. Planering och tillstånd:
  • Kontrollera lokala byggregler och bestämmelser för att säkerställa att du får bygga en fotostudio som en del av ditt attefallshus.
  • Om det krävs byggtillstånd, ansök om det i förväg.
 2. Design och layout:
  • Skissa på en grundläggande design och layout för din fotostudio. Tänk på behoven för belysning, utrustning och eventuella specifika krav för fotografering du utför.
 3. El och belysning:
  • Planera för tillräcklig el och belysning. Installera stark belysning för att möjliggöra olika fotograferingsförhållanden.
 4. Isolering och ventilation:
  • Se till att ditt attefallshus är ordentligt isolerat för att hålla en jämn temperatur året runt. God ventilation är också viktigt för att undvika fuktproblem.
 5. Utrustning och möbler:
  • Investera i rätt fotograferingsutrustning och möbler som passar dina behov. Detta kan inkludera bakgrunder, stativ, blixtar och andra tillbehör.
 6. Golvyta och färgscheman:
  • Välj ett lämpligt golvmaterial som är lätt att rengöra och underhålla. Tänk på färgschemat för väggarna för att skapa en neutralt belyst miljö.
 7. Fönster och gardiner:
  • Om möjligt, integrera stora fönster för naturligt ljus. Installera också gardiner eller andra typer av ljuskontroll för att kunna justera ljuset efter behov.
 8. Ljudisolering:
  • Om du planerar att använda ljudkänslig utrustning, överväg att inkludera ljudisolering för att minimera externa störningar.
 9. Säkerhet:
  • Tänk på säkerheten. Installera rökdetektorer och nödljus om det behövs. Se också till att alla elektriska installationer är säkra och uppfyller gällande standarder.
 10. Avfallshantering:
  • Planera för hur du ska hantera avfall från din fotostudio. Återvinning och korrekt bortskaffande är viktigt.

Jag har bestämt mig att mitt attefallshus ska fungera som en permanent bostad och därmed behöver det uppfylla visa kriterier, bland annat finns striktare regler för tillgänglighet och energieffektivitet. Jag kommer välja ett attefallshus med stora fönster och högt till tak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *